Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Diaphragm pump / ปั๊มไดอะแฟรม

ปั๊มแบบไดอะแฟรม (diaphragm pump) เป็นปั๊มแบบอัตราการไหลคงที่ (positive displacement pump) ชนิดหนึ่ง ที่มีชิ้นส่วนภายในเคลื่อนที่กลับไปมา (reciprocate) เพื่อสูบและอัดของเหลว ที่ภายในมีแผ่นบาง (diaphragm) ซึ่งยุบตัวด้วยแรงอัดของอากาศ หรือ แรงกล ทำให้สูบและผลักของเหลวเป็นจังหวะ

 

ปั๊มไดอะแฟรม

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/site/company/67/product/308

 (เข้าชม 1,464 ครั้ง)

สมัครสมาชิก