Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Diatomaceous earth / ดินขาว

ใช้เป็นสารช่วยกรอง (filter aid) มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวใช้ผสมกับของเหลวที่ต้องการกรอง เช่น ซอสถั่วเหลือง (soy sauce) เพื่อทำให้การกรองง่ายขึ้น ตัวกรองอุดตันช้าลง

 (เข้าชม 1,330 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก