Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hospitality survice

เป็นธุรกิจซึ่งรวมการบริการจัดเลี้ยง โรงแรม สปา รีสอร์ท รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ(เข้าชม 404 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก