Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vegetarian / ผู้บริโภคอาหารมังสวิรัต

ผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งสัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ เช่น เรนเนต
(
rennet) เจลาติน (gelatin)

 (เข้าชม 873 ครั้ง)

สมัครสมาชิก