Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ingredient / ส่วนผสม

Ingredient หมายถึง ส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร(เข้าชม 963 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก