Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Salad green / ผักสลัด

ผัก (vegetable) ที่ใช้ใบเพื่อรับประทานสด หรือรับประทานกับน้ำสลัด (salad dressing) ได้แก่(เข้าชม 1,131 ครั้ง)

สมัครสมาชิก