Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

River snail / หอยขม

หอยขม (river snail) เป็นหอยประเภทหอยฝาเดียว มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Filopaludina martensi

ลักษณะทั่วไป : หอยขมเป็นหอยฝาเดียว เปลือกเป็นรูปกรวยและขดเป็นเกลียวเวียนขวาเรียวขึ้น เปลือกมีสีเขียวปนน้ำตาล หรืออาจเข้มจนเกือบดำ โดยปกติหอยขมจะเกาะอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนที่หาอาหารriver snail

ที่อาศัย/แหล่งที่พบ : หอยขมพบแทบทุกแห่งในประเทศไทย โดยอาศัยอยู่ในน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ชอบอยู่ในที่ร่มเย็น มีเงาบัง กระแสน้ำนิ่งหรือไหลไม่แรงมาก เกาะตามเสาหรือตอไม้

การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำหอยขมไปปรุงอาหารได้ และเพาะเลี้ยงหอยขมเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย

ส่วนที่บริโภคได้ : ส่วนเนื้อหอย โดยนำหอยขมไปปรุงอาหารทั้งเปลือก แล้วใช้ปากดูดเนื้อหอยออกจากช่องเปลือก

อันตรายจากหอยขม

เนื่องจากหอยขมมีที่อยู่อาศัยตามโคลน เลน ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนกับสารอันตรายต่างๆ ได้แก่(เข้าชม 2,628 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก