Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Crateless retort / รีทอร์ทแบบไม่มีตะกร้า

รีทอร์ทแบบไม่มีตระกร้า (crateless retort) หมายถึง รีทอร์ท (retort) ที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหารกระป๋อง

 

 (เข้าชม 1,437 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก