Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

abalone / หอยเป๋าฮื้อ

หอยเป๋าฮื้อ (abalone) อาจเรียกว่า หอยร้อยรู หรือหอยโข่งทะเล ชื่อเรียกอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ormer (อังกฤษ) awabi (ญี่ปุ่น) muttonfish (ออสเตรเลีย) paua (นิวซีแลนด์) ) เป็นหอยทะเลฝาเดียว อยู่ในกลุ่ม มอลลัสค์ (mollusk) ซึ่งอยู่ในไฟลัม mollusca หอยเป๋าฮื้อมีรสชาติอร่อย ไม่คาวจัด มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ให้แคลอรีต่ำ นิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวาง และมีราคาสูง

abalone

การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ

หอยเป๋าฮื้อสามารถเพาะเลี้ยงได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ

หอยเป๋าฮื้อเสื่อมเสียได้ง่ายเนื่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) หลังจากจับมาต้องลดอุณหภูมิทันที

การบริโภคและการแปรรูป

หอยเป๋าฮื้อนิยมนำมาปรุงอาหารจีน อาหารญี่ปุ่น หรือนำมาแปรรูปเพื่อการถนอมอาหาร ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การบรรจุกระป๋อง (canning) การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) และการหมักเกลือ (salt curing)

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยเป๋าฮื้อ(เข้าชม 3,185 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก