Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sporulation / การสร้างสปอร์

การสร้างสปอร์ (spore) ของแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ (spore forming bacteria) ดูรายละเอียดที่ bacterial spore(เข้าชม 568 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก