connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Bacterial spore / สปอร์ของแบคทีเรีย

สปอร์ของแบคทีเรีย (bacteria spore) เป็นสภาวะพักตัวของแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ (spore forming bacteria)

แบคทีเรียที่สร้างสปอร์ ได้แก่ แบคทีเรียในวงศ์ Bacillus และ Clostridium

แบคทีเรียที่สร้างสปอร์ที่ก่อโรค (pathogen) ซึ่งเป็นอันตรายในอาหารได้แก่

สปอร์ของแบคทีเรียเกิดขึ้นเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ขาดอาหาร มีสารพิษ ร้อนเกินไป แห้งแล้ง

 

กระบวนการสร้างสปอร์เริ่มจากการแบ่ง DNA ในเซลล์ปกติของแบคทีเรีย (vegetative cell) ซึ่งเป็นเซลล์แม่ (mother cell) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่จะพัฒนาเป็นสปอร์ เรียกว่า forspore และจะเริ่มสร้างผนังหุ้ม (spore coat) ขึ้นภายใน หลังจากนั้นเซลล์แม่จะหุ้มสปอร์ไว้ภายในเซลล์ ผนังหุ้มสปอร์จะพัฒนาให้หนาและแข็งแรงขึ้น ตามลำดับ โดยแคลเซียมจากภายนอกเซลล์จะแพร่เข้าไปในเซลล์ และน้ำภายในเซลล์จะถูกขับออกมา เมื่อสปอร์พัฒนาเต็มที่ เซลล์แม่จะสลายไป สปอร์ที่เป็นอิสระ (free endospore) จะปล่อยออกมานอกเซลล์แม่ และสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมได้โดยไม่ต้องการน้ำหรืออาหารใดๆ

สปอร์ของแบคทีเรียทนร้อนได้สูง ทนต่อความแห้งแล้ง การแช่เยือกแข็ง (freezing) ได้ ทำให้เกิดปัญหาในการฆ่าเชื้ออาหารประเภทอาหารกระป๋อง

 

 

bacterial spore

 

 

bacterial spore

 (เข้าชม 5,255 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก