Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Table wine / เทเบิลไวน์

Table wine คือไวน์ (wine) ซึ่งเป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการหมัก (fermentation)
ผลองุ่น ให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตร (alcohol by volume, ABV)
ระหว่าง 9-14% มีคาร์บอนไดออกไซด์เล็กน้อย
ใช้ดื่มก่อนอาหารเพื่อเรียกน้ำย่อย หรือดื่มบนโต๊ะอาหารระหว่างรับประทานอาหาร(เข้าชม 2,328 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก