Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mycelium / กลุ่มเส้นใยรา

กลุ่มเส้นใยรา มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นสีต่างๆ บนพื้นผิวของอาหาร หรือวัสดุที่มีการเจริญของเชื้อรา(เข้าชม 952 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก