Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Rod / เป็นแท่ง

1. มีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นท่อน เช่น rod shape bacteria เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นแท่ง หรือเป็นท่อน

2. การเน่าเสีย(เข้าชม 551 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก