Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Static retort / รีทอร์ตแบบนิ่ง

หรือรีทอร์ต (retort) แบบอยู่กับที่ เหมือนกับ still retort ดูรายละเอียดที่ still retort(เข้าชม 811 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก