Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Batch retort / รีทอร์ทแบบทำงานเป็นชุด

รีทอร์ท (retort) หรือหม้อฆ่าเชื้อที่ทำงานเป็นชุด เช่น(เข้าชม 1,118 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก