Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Calcium silicate / แคลเซียมซิลิเกต

แคลเซียมซิลิเกต ใช้เป็นสารดูดความชื้น ป้องกันการเกาะตัว (anticaking agent)(เข้าชม 642 ครั้ง)

สมัครสมาชิก