Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nobbling machine

เครื่องจักรที่ใช้ตัดหัว ตัดหาง และควักไส้ปลาซาร์ดีน หรือปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาซาร์ดีน

 (เข้าชม 461 ครั้ง)

สมัครสมาชิก