connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Penicillium / เพนิซิเลียม

Penicillium เป็นชื่อวงศ์ของ เชื้อรา (mold) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอาณาจักรฟังไจ (fungi)

Penicillium เป็นราที่พบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง มีชื่อเรียกกันว่า green mold และ blue mold ตามสีสปอร์ของรา สปอร์แบบไม่อาศัยเพศ ของ Penicillum เป็นแบบ codinia

ความสำคัญในอาหาร

เชื้อรา Penicillium เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) ของอาหารหลายชนิด เช่น ผลไม้ อาหารกึ่งแห้ง  แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารหมัก เช่น
เนยแข็ง 

 

เชื้อรา Penicillium ที่สำคัญในอาหาร

Penicillium camemberti บนผิวหน้า

ของเนยแข็ง ชนิด camembert cheese

Penicillium digitatum

และPenicillium italicum

 (เข้าชม 5,056 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก