Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spreadable / ปาดได้ ทาได้

เป็นคำคุณศัพท์ (adj) ใช้อธิบายอาหารที่มีลักษณะกึ่งแข็ง สามารถปาด หรือทาได้ เช่น แยม เนย เนยแข็ง(เข้าชม 693 ครั้ง)

สมัครสมาชิก