Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Particle density / ความหนาแน่นอนุภาค

Particle density เป็นความหนาแน่นของแต่ละอนุภาค (particle) มักใช้กับวัสดุที่เป็นผง แตกต่างจาก bulk density
ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่รวมช่องว่างระหว่างอนุภาคด้วย(เข้าชม 1,234 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก