Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Packing house / โรงบรรจุ

Packing house หรือ โรงบรรจุ หมายถึง โรงเรือนที่ใช้เพื่อการจัดเตรียม เช่น(เข้าชม 730 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก