Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deep frying / การทอดน้ำมันท่วม

การทอด (frying) ในน้ำมันท่วม อาจเรียกว่า deep fat frying คือการทอดโดยให้อาหารจมอยู่ในน้ำมัน ก่อนการทอดอาจจะชุบแป้ง (coating batter) ก่อน เพื่อให้มีผิวกรอบ (crust) อาหารที่ได้จะมีเนื้อสัมผัสกรอบ สีเหลืองทอง

อาหารที่ทอดแบบน้ำมันท่วม เช่น

น้ำมันที่ใช้ทอด

การทอดอาหารแบบน้ำมันท่วม น้ำมันควรมีจุดเกิดควัน (smoke point) สูง(เข้าชม 1,207 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก