connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Bag in box / บรรจุภัณฑ์ถุงในกล่อง

Bag in Box บรรจุภัณฑ์ถุงในกล่อง

บรรจุภัณฑ์ถุงในกล่อง (Bag in Box) เป็นบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยถุงที่อ่อนตัว ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง บรรจุอยู่ภายในกล่องที่คงรูป เพื่อช่วยรักษารูปทรง และช่วยเรื่องความแข็งแรง

บรรจุภัณฑ์แบบถุงในกล่อง มักใช้กับน้ำผลไม้ น้ำผลไม้เข้มข้น ไวน์ มีตั้งแต่ขนาดสำหรับบริโภคภายในครอบครัวขนาด 3 ลิตร ขนาดสำหรับสถานที่องค์กรที่มีการบริโภคปริมาณมากขนาด 20 ลิตร และขนาดสำหรับขนส่งเพื่อการส่งออกที่มีปริมาณมาก 200-1,000 ลิตร

การบรรจุอาจใช้วิธีการบรรจุด้วยมือหรือใช้เครื่องอัตโนมัติ ส่วนระบบการบรรจุมีทั้งบรรจุเย็น บรรจุร้อน และการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system)

ส่วนประกอบหลักของถุงใส่ในกล่อง

 

1. ตัวถุง เป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนนุ่มที่พับได้ มักจะมีโครงสร้างของพลาสติกหลายชั้น พลาสติกที่ใช้เริ่มจาก

ประเภทพื้นฐานที่สุด คือ PE และพัฒนามาเป็น EVA โครงสร้างที่นิยม คือ 50 micron EVA / 325 micron MPET / 50 micron EVA

ในปัจจุบันอาจใช้พลาสติกหลายชั้นที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน เช่น EVOH, PE ทำการอัดเป่าร่วม (Co-extrude) กับ PVDC (polyvinylidene chloride) ที่มีความต้านทานต่อการซึมผ่านของออกซิเจนได้ดี

2. ตัวกล่องภายนอก ปริมาณบรรจุที่นิยมใช้อยู่ในช่วงขนาด 4-20 ลิตร และตัวกล่องมักจะเป็นกล่องลูกฟูก อาจจะมีตั้งแต่ 3 ชั้น ถึง 7 ชั้น ผันแปรตามปริมาณของน้ำผลไม้ที่บรรจุอยู่ภายใน กล่องลูกฟูกนี้มักจะมีภาคตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและบริเวณด้านหน้าจะมีช่องเปิดเพื่อดึงฝาของถุงออกมาได้ สำหรับน้ำผลไม้ที่ใช้ส่งออกปริมาณมากๆขนาด 114-208 ลิตร (30-55 แกลลอน) ตัวกล่องภายนอกอาจจะทำจากพลาสติกหรือเป็นถังโลหะ

3. ตัวฝา ส่วนมากเป็นฝาที่กดแล้วน้ำผลไม้จะไหลออกมา เป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการบริโภค ถ้าเป็นถุงใส่ในกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์บริโภค ในกรณีที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่งหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำน้ำผลไม้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ (Intermediate Package) อาจจะไม่มีฝานี้ติดอยู่

การบรรจุอาจใช้วิธีการบรรจุด้วยมือหรือใช้เครื่องอัตโนมัติ ส่วนระบบการบรรจุมีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งบรรจุเย็น บรรจุร้อน และการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) วิธีการบรรจุจะคล้ายๆ กับการบรรจุกล่อง คือ ถุงเรียงในช่องแม็กกาซีน แล้วมีฝาดูดถุงแต่ละใบให้ตั้งขึ้นแล้วหนีบถุงไว้ในแนวดิ่ง ส่วนการเคลื่อนที่ในขณะบรรจุจะเคลื่อนที่ในแนวราบแบบโรตารี่ โดยแบ่งขั้นตอนเป็นสถานี (station) เริ่มจากการเปิดปากถุง ด้วยการพ่นอากาศช่วยในการเปิด บรรจุ น้ำผลไม้แล้วปิดฝาของถุง อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น การฉีดก๊าซเข้าสู่ภายในถุง ท่อบรรจุสำหรับน้ำผลไม้ที่มีกากหรือสิ่งแขวนลอย การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อน การบรรจุภายใต้บรรยากาศปลอดเชื้อ อุโมงค์สำหรับการหล่อเย็น เป็นต้น สำหรับถุงขนาด 19 ลิตร สามารถบรรจุได้ด้วยความเร็วจาก 4 ถุงต่อนาที (76 ลิตร/นาที) จนถึง 20 ถุงต่อนาที (380 ลิตร/นาที)

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงใส่ในกล่องนี้เอื้ออำนวยประโยชน์คณานับ เริ่มตั้งแต่น้ำหนักตัวบรรจุภัณฑ์ที่เบา ขนส่งสะดวก ประหยัดเนื้อที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งตัวบรรจุภัณฑ์เปล่าที่พับเรียบได้ระหว่างส่งไปยังโรงงานบรรจุ หรือเมื่อบรรจุน้ำผลไม้แล้ว ตัวบรรจุภัณฑ์มักจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงลูกเต๋า ซึ่งประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง สิ่งที่พึงระวัง คือ คุณภาพของกล่องภายนอกที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกล่องลูกฟูกต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ นอกจากนี้คุณภาพของถุงและฝาที่ใช้จะต้องมีการตรวจคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การรั่วซึม เป็นต้น

ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

Reference

อาจารย์ปุ่น คงเจริญเกียรติ. บรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ ตอนที่ 2(เข้าชม 3,345 ครั้ง)

สมัครสมาชิก