Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Malting / การเพาะให้งอก

Malting หมายถึงการเพาะเมล็ดธัญพืช (cereal grain) ให้งอกเป็นต้นอ่อน ซึ่งมักใช้กับข้าวบาร์เลย์ ข้าวงอกที่ได้เรียกว่า ข้าวมอลต์ (ดู malt)(เข้าชม 1,158 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก