Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Zygospore / ไซโกสปอร์

ไซโกสปอร์ (zygospore) เป็นสปอร์แบบมีเพศ (sexual spore) ของเชื้อรา (mold) ในไฟลัม Zygomycota ได้แก่

การสร้างไซโกสปอร์เส้นใยไฮฟา (hyphae) สองสายที่
แตกต่างกันจะมาจับคู่กัน และมีการสร้างแกมีแทนเจีย
(gametangia) เข้ามาชนกัน หลังจากนั้นผนังของ
แกมีแทนเจีย จะเชื่อมรวมกัน

ไซโกสปอร์จะสร้างอับสปอร์ที่เจริญทะลุผนังออกมา
ซึ่งภายในจะมีสปอร์อยู่เป็นจำนวนมาก และสปอร์เหล่านี้
จะเจริญเป็นเส้นใยไฮฟา
รุ่นใหม่ต่อไป(เข้าชม 2,412 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก