connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Caprylic acid / กรดคาไพรลิก

กรดคาไพรลิก (caprylic acid) เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) ซี่งมีจำนวนคาร์บอนเท่ากับ 8 อะตอม เรียกชื่อตามระบบตัวเลขว่ากรดออกตะโนอิก (octanoic acid) มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H15OOH จัดเป็นกรดไขมันชนิดสายสั้น (short chain fatty acid) พบมากในไขมันนมและน้ำมันมะพร้าว เป็นสารให้กลิ่นและรสชาติ

Caprylic acid(เข้าชม 2,003 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก