Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

abrasive peeling / การปอกเปลือกด้วยการขัดสี

การปอกเปลือกด้วยการขัดสี (abrasive peeling) คือวิธีการที่ใช้ปอกเปลือก (peeling) ผักและผลไม้  เป็นการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหาร โดยให้วัตถุดิบขัดสีกับพื้นผิววัสดุที่มีผิวหยาบ ซึ่งอาจทำโครงสร้างเป็นถังทรงกระบอก ให้วัตถุดิบเคลื่อนที่ผ่าน หรือกลิ้งวนอยู่ภายใน เกิดการเสียดสี การขัดเพื่อทำให้เปลือกชั้นนอกของวัตถุดิบหลุดออก

 

วัตถุดิบที่ปอกเปลือกด้วยการขัดสี ควรเป็นวัตถุดิบที่มีชั้นเปลือกบาง มีรูปร่างเป็นทรงกลม หรือทรงกระบอก เพื่อให้เคลื่อนที่ได้ด้วยการกลิ้ง และมีเนื้อแข็งทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสีได้ดี ได้แก่ ผลไม้ (fruit) เช่น ฝรั่ง หรือพืชหัว เช่น มันฝรัง (potato) มันเทศ (sweet potato) ขิง (ginger) ในระหว่างการปอกเปลือกจะมีการฉีดน้ำเพื่อช่วยหล่อลื่นและชะล้างเปลือกที่ลอกแล้วออกไป 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปอกเปลือกด้วยการขัดสี ได้แก่ ความหยาบของผิวสัมผัส ปริมาณผลผลิตที่ป้อนเข้า ความเร็วการหมุน และการฉีดน้ำ เป็นต้น (เข้าชม 1,958 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก