Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chinese radish / ผักกาดหัว

ผักกาดหัว หรือ ผักกาดขาว หรือ อาจเรียกว่า ไช่เท้า (Chinese radish, Oriental radish, Daikon) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphanus sativus Linn.เป็นผัก (vegetable) ส่วนที่นำมารับประทานอาหารเป็น ราก ที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร ซึ่งขยายพองโตออก ด้านข้างอาจมีรากฝอยบ้าง ลักษณะเป็นหัวสีขาว มีรูปทรงกระบอก รูปกรวยยาว รูปทรงกลม หรือ รูปทรงอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดและสายพันธุ์ รากเจริญอยู่ใต้ดินและบางส่วนเจริญอยู่เหนือดิน

ผลิตภัณฑ์จากผักกาดหัว

 

 (เข้าชม 1,795 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก