Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cha-om / ชะอม

ชะอม (cha-om) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd.Subsp.InsuavisNielsen

ชะอมเป็นผัก ส่วนที่ใช้บริโภคคือใบและยอดย่อน มีกลิ่นเหม็นเขียว

 

 

 (เข้าชม 1,257 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก