Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bioaerosol / ละอองชีวภาพ

Bioaerosol คือ ละอองของสารชีวภาพ ได้แก่ ไวรัส เซลล์ของแบคทีเรีย ยีสต์ รา หรือสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) สปอร์ของรา ที่ฟุ้งกระจายในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอากาศ หรือ แก๊ส(เข้าชม 975 ครั้ง)

สมัครสมาชิก