Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sashimi / ปลาดิบ

Sashimi เป็นอาหารญี่ปุ่น หมายถึง เนื้อปลา อาหารทะเล ดิบ แช่เย็น แล่เป็นชิ้น หรือเป็นไส้ซูชิ (sushi) เสริฟพร้อมวาซาบิ (wasabi)

เนื้อปลาที่ใช้ทำปลาดิบ

เนื้อปลาที่ใช้ทำปลาดิบอาจเป็นเนื้อปลาสด หรือเนื้อปลาที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง เป็นปลาสดที่มีคุณภาพดีมาก ไม่มีหนอนพยาธิที่มีชีวิต

ตัวอย่างปลาที่ใช้ทำปลาดิบ เช่น ปลาทูน่า ปลาช่อนทะเล

 

 

 


(เข้าชม 1,240 ครั้ง)

สมัครสมาชิก