Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fermented food / อาหารหมัก

อาหารหมัก (fermented food)

อาหารหมัก คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการหมัก (fermentation) ด้วยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย (bacteria) ยีสต์ (yeast) รา (mold) ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) วิธีหนึ่ง การหมักทำให้เกิดกรดต่างๆ เช่น กรดแล็กทิก (lactic acid) กรดแอซีติก (acetic acid) ค่าพีเอช ของผลิตภัณฑ์อาหารหมักต้องน้อยกว่า 4.6

ประเภทของอาหารหมัก

อาหารหมักจากถั่วเหลือง (soy bean) และถั่วเมล็ดแห้งอื่นๆ

 • ซี้อิ้วหมัก (fermented soy sauce)
 • เต้าเจี้ยว และมิโซ (miso)
 • เต้าหู้ยี้
 • นัตโต (nutto)
 • เทมเป้ (tempeh)

อาหารหมักจากน้ำนม (fermented milk)

ผลิตภัณฑ์หมักจากเนื้อสัตว์

 • แหนม
 • ไส้กรอกเปรี้ยว
 • ซาลามิ (salami)
 • ปลาส้ม

อาหารหมักจากผัก

 • กิมจิ (kimji)
 • ซอร์เคราท์ (Sauerkraut)
 • แตงกวาดอง


(เข้าชม 3,840 ครั้ง)

สมัครสมาชิก