Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sorbate / ซอร์เบต

ซอร์เบต (sorbate) คือ เกลือของกรดซอร์บิก (sorbic acid) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้เป็นสารกันเสีย
(
preservative)

สารในกลุ่มซอร์เบต (sorbates) ได้แก่

E-number ชื่อ
E200 Sorbic acid
E202 Potassium sorbate
E203 Calcium sorbate


(เข้าชม 1,619 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก