Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kiwifruit / กีวี

กีวี (kiwifruit หรือ Chinese gooseberry) เป็นผลไม้ (fruit) อยู๋ในวงศ์ Actinidiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Actinidia chinensis

กีวีจัดเป็น climacteric fruit

 

การใช้เป็นอาหารและแปรรูป

  • รับประทานสด
  • กีวีแช่เยือกแข็ง (freezing)
  • น้ำผลไม้ (fruit juice)
  • แช่อิ่มอบแห้ง


(เข้าชม 1,200 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก