Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Air borne / ที่ส่งทางอากาศ

Air borne หมายถึงที่ส่งทางอากาศ air borne infection หมายถึงการติดเชื้อ (infection) ทางอากาศ(เข้าชม 639 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก