Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Medium chain fatty acid / กรดไขมันสายกลาง

กรดไขมันสายกลาง (medium chain fatty acid) หมายถึงกรดไขมัน (fatty acid) ที่มีจำนวนคาร์บอนในโมเลกุล 12-14 อะตอม ได้แก่ กรดลอริก (lauric acid) กรดไมริสติก (myristic acid)(เข้าชม 1,080 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก