Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tropical fruit / ผลไม้เขตร้อน

ผลไม้เขตร้อน (tropical fruit) หมายถึง ประเภทของผลไม้ที่เจริญเติบโตในเขตร้อน-ชื้น ตัวอย่างของผลไม้กลุ่มนี้ ได้แก่

 (เข้าชม 1,978 ครั้ง)

สมัครสมาชิก