Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลาทรายแดง / ORNATE THREADFIN BREAM

ปลาทรายแดง (ORNATE THREADFIN BREAM) หรือาจเรียกว่า ปลาทรายแดงโม่ง มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Nemipterus hexodon เป็นปลาทะเล

ลักษณะทั่วไป เป็นปลาทะเลมีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวท่อนโตทู่ ท่อนหางยาว จะงอยปากค่อนข้างสั้นปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม ส่วนที่ครีบแข็งและครีบอ่อนมีความสูงสม่ำเสมอกันปลายครีบแหลมยืดออกเป็นเส้นเดี่ยวเช่นเดียวกับปลายครีบก้น ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูมีปลายแหลมเหมือนกัน หรือหางแยกแฉกเว้า พื้นลำตัวสีขาว หลังสีชมพูปนม่วง มีแถบสีเหลืองที่ครีบหลัง 2 แถบ ลำตัว 6-7 แถบ และครีบก้น 1 แถบ แฉกบนครีบหางมีแถบสีเหลืองหนึ่งแถบ มีจุดสีส้มอยู่เหนือช่องเหงือกข้างละจุด

 

 

ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูง หากินบริเวณท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือโคลนปนทรายพบทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและทะเล อันดามันอาหาร กินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอยู่บริเวณหน้าดิน ขนาด ความยาวประมาณ 20 - 30 ซม.

การแปรรูป

  • แช่เยือกแข็ง (freezing) ทั้งตัว หรือ แล่เป็นชิ้น (fillet)
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซูริมิ (surimi)

 (เข้าชม 1,600 ครั้ง)

สมัครสมาชิก