connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Expiry Date / วันที่หมดอายุ

วันหมดอายุ (expiry date หรือ expiration date อาจย่อว่า EXP หรือ Exp. date) หมายถึง วันที่ ซึ่งกำหนดแน่นอนสำหรับชุดผลิตภัณฑ์แต่ละชุด ที่เก็บรักษาอย่างดีในสภาวะที่กำหนดบนฉลากอาหารและยังไม่เปิดใช้ หลังจากวันที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพ เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณจุลินทรีย์ ด้อยลงกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานที่ต้องการ ไม่ควรนำมาบริโภค

วันหมดอายุจะพิมพ์รหัส (coding) ลงบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องพิมพ์รหัส (coder) เช่น

 

Expiry Date

 

  • EXP 190810 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุวันที่ 19 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010
  • EXP JUL12 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012
  • Exp. date 15.12.55 หมายถึง อาหารนี้หมดอายุวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่กำหนดวันหมดอายุ

  • meal replacements
  • nutritional supplement
  • infant formulas
  • formulated liquid diets

 

 

ที่มา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0359

 

 (เข้าชม 685 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก