Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Elastomer / อีลาสโตเมอร์

Elastomer เป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ ที่มีลักษณะยืดหยุ่น (elastic) คล้ายยางธรรมาติ มีการนำ elastomer มาใช้เป็นวัสดุที่พื้นผิวสัมผัสอาหาร (food contact surface) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เช่น เป็น วัสดุเชื่อม กันรั่ว กันซึม เช่น ประเก็น (gasket) วงแหวน ที่ใช้กับปั๊ม (pump) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) หรือใช้เคลือบผนัง ฝ้า พื้น โรงงาน เพื่อให้ผิวเรียบ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

 

elastomer ที่ให้ใช้กับพื้นผิวสัมผัสอาหารอาหาร ได้แก่ ethylene propylene diene monomer (EPDM) แต่ไม่ทนทานต่อน้ำมันและไขมัน, nitrile rubber, nitrile butyl rubber (NBR), silicon rubber และ Fluoroelastromer (viton) (เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส) การใช้แรงบีบอัดที่มากเกินไปจะทำให้สารดังกล่าวเกิดความเสียหายและ ปนเปื้อนกับอาหารได้ นอกจากนี้ควรระมัดระวังด้านการขยายตัวขณะให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์

 

Finished ceiling with Elastomer Food Grade Coating.

image: http://www.tmicoatingsblog.net/archives/537

 (เข้าชม 808 ครั้ง)

สมัครสมาชิก