Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Resazurin test / การทดสอบด้วยวิธีรีซาซูริน

การทดสอบด้วยวิธีรีซาซูริน (Resazurin test) เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

1. เตรียมสารละลายรีซาชูริน โดยนำเม็ดสีรีซาซูริน (BDH product number 33088) จำนวน 1 เม็ด ละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 50 มิลลิลิตร บรรจุในขวดสีชา เตรียมเฉพาะให้พอใช้

2. ใช้ปิเปตต์นึ่งฆ่าเชื้อที่แห้งและสะอาด ดูดน้ำนมดิบ 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำยา 1 มิลลิลิตร ในหลอดแก้วที่อบแห้ง กลับหลอดให้น้ำยาและน้ำนมดิบผสมเข้ากันก่อนนำไปบ่มที่อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

3. อ่านผลหลังจากบ่ม 1 ชั่วโมง หรืออ่านผลในชั่วโมงที่ 1 และ 3 ดูการเปลี่ยนสีของรีซาซูริน จะเปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงิน เป็นสีม่วงทอง ชมพู หรือขาว ตามจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนมดิบนั้น ทุกครั้งที่อ่านผลเสร็จและชั่วโมงที่ 2 ให้กลับหลอดแก้ว



(เข้าชม 919 ครั้ง)

สมัครสมาชิก