Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Salicylic acid / กรดซาลิไซลิก

กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) เป็นสารเคมีห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

การใช้

ใช้เป็นสารกำจัดรังแค ในแชมพูสระผม เป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอางหลายชนิด เป็นส่วนประกอบในมาสค์ (mask)

อันตราย

ทำให้การหายใจลึก-ถี่ผิดปกติ และทำให้ภาวะสมดุลของความเป็นกรด-ด่างของร่างกายเสียไป ลักษณะอาการเฉียบพลัน จะมีอาการปาก คอไหม้ หายใจถี่ อาเจียน หูอื้อ อาการปานกลางจะหายใจถี่มาก มีอาการง่วงซึม ขี้ตกใจ เพ้อคลั่ง เหงื่อออกมาก ถ้าอาการรุนแรงจะมีอาการฃัก หมดสติ ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื่องจากเลือดขาดออกซิเจน โลหิตเป็นพิษ ลักษณะพิษเรื้อรัง ได้แก่ หูอื้อ มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือไต มีแผลในกระเพาะอาหาร น้ำหนักลด จิตใจเสื่อมลง ผิวหนังพุพอง

Reference

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/file/food_safety/document/salicylic.pdf

 (เข้าชม 1,672 ครั้ง)

สมัครสมาชิก