Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Brominated vegetable oil / น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีน

น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีน (brominated vegetable oil) ใช้ในการปรับความหนาแน่นของน้ำมันที่ให้กลิ่น (flavoring oil) และช่วยให้เกิดความขุ่นในเครื่องดื่ม เช่น น้ำส้ม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีdkiเติมโบรมีน เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) เป็นสารก่อมะเร็ง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางชีวเคมี และรูปทรงของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ(เข้าชม 761 ครั้ง)

สมัครสมาชิก