Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Animal product / ผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์สัตว์ (animal product) หมายถึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เช่น เลือด ขน เล็บ กระดูก ไขมัน หนัง สมอง ลิ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังหมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีผลิดโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากสัตว์ เช่น กุนเชียง แหนม และหมูยอ เป็นต้น (เข้าชม 549 ครั้ง)

สมัครสมาชิก