Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Seasoning / เครื่องปรุงรส

เครื่องปรุงรส (seasoning) หมายถึง สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสของอาหาร เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลว ใช้ในปริมาณไม่มากนักเพื่อให้อาหาร
มีกลิ่นรสดีขึ้น เช่น(เข้าชม 755 ครั้ง)

สมัครสมาชิก