Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Decarboxylation / ดีคาร์บอกซีเลชัน

Decarboxylation หมายถึงปฏิกิริยาการกำจัดหมู่  -COOH  ออกจากสารประกอบทำให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(เข้าชม 596 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก