connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

หอย

หอยเป็นสัตว์น้ำ จัดอยู่พวกมอลลัสค์ (mollusk) ซึ่งเป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (mollusca) ซึ่งเป็นไฟลัมเดียวกับปลาหมึก

หอยหลายชนิดจัดเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื้อของหอยหลายชนิดมีรสอร่อยเป็นที่นิยมของนักบริโภค นิยมนำมาปรุงเป็นอาหาร และใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป (food processing) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  เช่น การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การบรรจุกระป๋อง (canning) เป็นต้น

 

หอย หอย
หอยฝาเดียว : หอยหวาน : หอยสองฝา : หอยนางรม


(เข้าชม 1,386 ครั้ง)

สมัครสมาชิก