Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หอย

หอยเป็นสัตว์น้ำ จัดอยู่พวกมอลลัสค์ (mollusk) ซึ่งเป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (mollusca) ซึ่งเป็นไฟลัมเดียวกับปลาหมึก

หอยหลายชนิดจัดเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื้อของหอยหลายชนิดมีรสอร่อยเป็นที่นิยมของนักบริโภค นิยมนำมาปรุงเป็นอาหาร และใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป (food processing) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  เช่น การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การบรรจุกระป๋อง (canning) เป็นต้น

 

หอย หอย
หอยฝาเดียว : หอยหวาน : หอยสองฝา : หอยนางรม


(เข้าชม 1,386 ครั้ง)

สมัครสมาชิก