Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หอยลาย / UNDULATED SURF CLAM

หอยลาย (UNDULATED SURF CLAM) เป็นหอยชนิดหนึ่งที่จัดอยู่พวกมอลลัสค์ (mollusk) เป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (mollusca) ที่ใช้เนื้อเป็นอาหาร มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Paphia undulata

ลักษณะทั่วไป เป็นหอยสองฝาเปลือกหนา รูปร่างแบนรี ขนาดความยาว 5-6 ซม. เปลือกมีลวดลายสีน้ำตาลเข้มตัดกันเป็นแนวเฉียง พื้นสีเหลืองอมน้ำตาลหรือบางตัวจะเป็นสีน้ำตาลเทาอมดำ ขึ้นอยู่กับแหล่งท่ีอยู่อาศัย ถิ่นอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลที่เป็นโคลนน้ำลึกไม่เกิน 8.0 เมตร โดยขุดรูอยู่ใต้พื้นผิวลึกประมาณ 20 ซม. พบมากบริเวณจังหวัดชลบุรี บางปะกง สมุทรปราการ ตราด สุราษฎร์ธานี หอยลายกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ำเป็นอาหาร

หอยลาย

 

ประโยชน์

เนื้อของหอยลายใช้ปรุงอาหารได้ดี นิยมนำมาบริโภคและแปรรูปเพื่อการถนอมอาหาร (food preservation) เช่น การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การบรรจุกระป๋อง (canning)

 (เข้าชม 1,957 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก